Saturday, March 6, 2010

Program Kecemerlangan UPSR 2010

Program Kecemerlangan yang telah diputuskan dalam Mesyuarat PIBG kali ke 3 sesi 2009/10 adalah seperti berikut:

1. Kem Motivasi
2. Teknik Menjawab Soalan fasa 1 (April)
3. Pembelajaran Kendiri
4. Diskusi Rakan Sebaya
5. Mentor-menti
6. Bengkel UPSR
7. Pemulihan Klinikal
8. Dialog Dengan Ibu bapa
9. Bacaan Yaasin
10.Solat Hajat
11.Lawatan

Lain-lain yang difikirkan perlu dan sesuai.

No comments:

Post a Comment